3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

03:10:35 up 45 days, 8:45, 0 users, load average: 0.26, 0.35, 0.38