3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

05:27:46 up 139 days, 12:53, 1 user, load average: 0.41, 0.46, 0.47