3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:14:31 up 14 days, 6:08, 0 users, load average: 0.24, 0.42, 0.50