3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:32:46 up 159 days, 3:58, 1 user, load average: 0.86, 0.68, 0.58