3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

04:06:18 up 316 days, 16:02, 0 users, load average: 0.41, 0.47, 0.50