3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

20:59:05 up 104 days, 4:24, 1 user, load average: 1.12, 0.87, 0.85