3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

13:22:15 up 131 days, 15:15, 0 users, load average: 0.50, 0.49, 0.50