3.dktr.pl / meteo.lipowa.net - centralny serwer pomiarow / icecast[ różne pomiary | Zone Minder | uptime's | root ]

22:47:34 up 201 days, 10:43, 0 users, load average: 0.49, 0.50, 0.46